Інформація про результати діяльності Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької за 2019 рік

Інформація про результати діяльності Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької за 2019 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік