Mychajło Szwed

Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw stosunków międzynarodowych i kwestii twórczych

Zaszczycony pracownik kultury Ukrainy

Dyrekcja
Wasyl Wowkun
Dyrektor generalny i artystyczny
Andrij Mytrogan
Dyrektor do spraw zarządzania
Stepan Stasiuk
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw komercyjnych
Taras Kurczyk
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw marketingu i organizacji widowni
Jurij Grech
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw produkcji