Michał Znaniecki (Poland)
Dyrektorzy sceny
Robert Skolmowski (Polska)
Stage Director - Regie
Zbignev Khshanovskyi
Stage Director - Regie
Michael Sturm (Niemcy)
Stage Director - Regie