Iwan Nebesnyi

Iwan Nebesnyj urodził się  w roku 1971 w Tarnopolu. W latach 1990-1995 studiował kompozycję w klasie Mirosława Skoryka we Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im.M.W.Łysenki. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w tej samej uczelni. W 1997 roku przyznanomu stypendium austriackie „Kulturkontakt” na staż w V.Międzynarodowej Akademii Nowej Muzyki, gdzie studiował kompozycję pod patronatem Bogusława Schaeffera (Polska-Austria) i muzykę elektroniczną u Marka Chołoniewskiego (Polska).

W 1996 roku założył we Lwowie zespół współczesnej muzyki akademickiej „Klaster”. który występował na Ukrainie, w Polsce, Holandii, Niemczech, na Litwie. Jako kierownik zespołu zorganizował na Ukrainie pierwsze wykonania utworów kompozytorów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, USA, Polski, Czech, Kanady, Japonii.

W latach 2006-2011 był Dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kijów Muzyka Fest”.

Iwan Nebesny jest zwycięzcą konkursów kompozytorskich, w szczególności Międzynarodowego Forum Młodzieży w Kijowie (1996). Laureat nagrody imienia L.Rewuckiego (2002), imienia M.Werykowskiego (2011), nagrody teatralnej „Kijowska Pektoral” (2011).

Utwory Iwana Nebesnego były wykonywane na licznych festiwalach muzycznych w Austrii, Anglii, Francji, Włoszech, Litwie, Niemczech, Czechach, Białorusi, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Belgii, Kanadzie, Rosji, Kazachstanie, Turcji, Algierii, Chinach, Indii, Indonezji, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie.

Conductors
Jewhen Stankovych
kompozytor