Iryna Kowal
Zarządzanie chórami
Wadym Yatsenko
Chórmistrz