Salon muzyczny

МС/Творчий спадок Р. Вагнера та Ф. Ніцше з позиції соціокультурних викликів сьогодення

Круглий стіл
Творчий спадок Р. Вагнера та Ф. Ніцше з позиції соціокультурних викликів сьогодення
Круглий стіл
60 Хвилин.

Performers – students of Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko
Conductor – Tetiana Lysenko

Libretto wystawy
O wystawie
Cultural heritage of R. Wagner and F. Nietzsche from the point of view of the sociocultural challenge of the modernity

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Творчий спадок Ріхарда Ваґнера і Фрідріха Ніцше з позиції соціокультурних викликів сьогодення»
19 лютого 2019 року о 15 год.

Ріхард Ваґнер і Фрідріх Ніцше – два генії ХІХ століття, які збурювали свідомість цілих поколінь, їх критикували і наслідували, ненавиділи і обожнювали. Для обидвох характерна критика існуючих того часу суспільних норм і упереджень, власне бачення світу і призначення Людини. В цьому надійною опорою слугувало близьке світобачення – замилування античністю і героїкою, захоплення ідеалом непересічної особистості, здатної змінювати світ і творити історію. Така майже ірраціональна жага досконалості вповні проявилася в музичній драмі Ваґнера і філософських концепціях Ніцше.
Як ніколи творчість Ніцше і Ваґнера не була такою актуальною як у наш час, коли все активніше підіймається проблема сутності і призначення Людини ХХІ-го століття. Знову замислюємось над визначенням людських цінностей і образом досконалої особистості. Це та філософія, з якою зустрічається кожен із нас в моменти вибору і віднайдення власного місця у цьому світі.
Зазначений глибокий зміст творчості Р. Ваґнера і Ф. Ніцше є особливо актуальним для сьогодення Української держави, оскільки зосереджує увагу на проблематиці становлення Людини, здатної приймати виклики і змінювати суспільство. А теза Ніцше щодо мислення, мистецько-естетичних і освітньо-виховних принципів як основ культурної політики особливо важлива з позиції вибудовування засадничих важелів ствердження міцної Держави, в якій Людина є не лише творцем законів, але й цінностей. Відтак обговорення за Круглим Столом творчого спадку Р. Ваґнера і Ф. Ніцше стане не лише спробою глибшого пізнання й переоцінки творчого спадку цих геніїв з позицій сьогодення, але й спробою визначення пріоритетних напрямних розвитку українського суспільства на шляху ствердження нашої держави.

На завершення Круглого Столу прозвучить концерт із творів Ф.Ніцше, Р. Ваґнера та В.Камінського.

Програма концерту:

Фрідріх НІЦШЕ Friedrich NIETZSCHE

1. «Unendlich» (Безкінечність), сл. Ш. Петефі
2. «Nachspiel» (Епілог), сл. Ш. Петефі
3. «Ungewitter» (Шторм), сл. А. фон Шаміссо
4. «Wie sich Rebenranken schwingen» (Як голівки квітів, що тягнуться вгору),
сл. А. Х. фон Фаллерслебена
5. «Die junge fiscerin» (Юна рибалка), слова автора.

Виконавці:
Юлія Шваб (мецо-сопрано)
Ольга Смольницька (фортепіано)
Творчий керівник: проф. Т.О. Молчанова

Ріхард ВАҐНЕР Richard WAGNER

1. Романс Вольфрама з опери «Тангойзер», вик. Михайло Гриньо, кл. проф. П.Е. Ончула.
2. Арія Єлизавети з опери «Тангойзер», вик. Анастасія Бардачова, кл. проф. Л.Ф. Божко.
3. Сон Ельзи з опери «Лоенгрін», вик. Вікторія Василиха, кл. проф. А. Ю. Дашак.

Віктор Камінський «Манрівник і його тінь» для скрипки з оркестром (за Ніцше)

Соло Катерина Назаренко (клас проф. І. М. Пилатюка)
Камерний склад Студентського симфонічного оркестру ЛНМА ім. М. Лисенка
Диригент – Тетяна Лисенко

Nadchodzące wydarzenia
wydrukuj*Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców
11 wrzesień 2017
wydrukuj*Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców