PROGRAM

promo
XVII Solomiya Krushelnutska International Opera Festival welcomes

   Solomiya Krushelnutska International Opera Festival was founded in 1988 on the initiative of Ihor Latsanych,…

XVII Solomiya Krushelnytska International Opera Festival. Program

Lviv National Academic Theatre of Opera and Ballet named after Solomiya Krushelnytska XVII Solomiya Krushelnytska…