• Dyrekcja
  • Artystyczne przywództwo
  • Opera trupa
  • Orkiestra
  • Chór
  • Balet
  • Artystyczna część
  • Гастролери
  • Zaproszeni artyści