Dyrekcja

 • Dyrekcja
 • Artystyczne przywództwo
 • Opera
 • Balet
 • Chór
 • Orkiestra
 • Scene of techniques production
 • Coryphaeuses
 • Zaproszeni artyści
 • Dyrekcja
  Wasyl Wowkun
  Dyrektor generalny i artystyczny
  аrtysta ludowy Ukrainy
  Mychajło Szwed
  Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw stosunków międzynarodowych i kwestii twórczych
  Andrij Mytrogan
  Dyrektor do spraw zarządzania
  Stepan Stasiuk
  Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw komercyjnych
  Taras Kurczyk
  Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw marketingu i organizacji widowni
  Jurij Grech
  Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw produkcji