Opera

Nabucco

G. Verdi
Nabucco
Operа w 3 aktach
18:00 - 20:50.

Libretta T. Solera

Opera jest wykonywana w języku włoskim z ukraińskimi napisami

Inscenizatorzy
Диригент-постановник

Myron Yusypowycz Artysta ludowy Ukrainy

Режисер-постановник

Giuseppe Visciglia (Włochy)

Художники-постановники

Tadej Ryndzak ludowy artysta Ukrainy

Mychajlo Ryndzak аrtysta ludowy Ukrainy

Художник костюмів

Oksana Zinchenko zasłużone artysta Ukrainy

Хормейстер

Wadym Yatsenko Laureat wszechukraińskiego konkursu

Libretto wystawy
Akt 1

Na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej lud błaga Boga o ratunek przed zbliżającą się armią babilońską, którą prowadzi król Nabuchodonozor (Nabucco). Hebrajczycy spodziewają się, że zakładniczką pokoju zostanie znajdująca się wśród nich Fenena, córka Nabucca. Uwolniła ona z niewoli babilońskiej młodego księcia Ismaelea i wraz z nim uszła do Jerozolimy.

Na czele zbrojnego oddziału babilońskiego wkracza na dziedziniec Abigaille – pierworodna, lecz nieślubna córka króla Babilonu. Ona także kocha Ismaelea i teraz triumfuje widząc swoją rywalkę Fenenę, zdaną na jej łaskę. Pojawia się też Nabucco, grożąc śmiercią wszystkim Żydom. Nie słucha próśb arcykapłana żydowskiego Zaccarii i nie poznając Feneny, zamierza się na nią mieczem. Szczęściem, w ostatniej chwili osłania ją Ismaele, zaś Nabucco rozpoznaje córkę i w porywie ojcowskiej czułości bierzeją w ramiona. Zarazem jednak przysięga ukarać srogo naród żydowski.

Akt 2

Abigaille jest zagniewana, bo król na czas swojej nieobecności w Babilonie powierzył władzę nie jej lecz Fenenie. Gdy więc Arcykapłan Baala, oburzony życzliwością Feneny dla Żydów, proponuje Abigaille królewską koronę, księżniczka podchwytuje tę myśl z radością. Postanawiają wspólnie rozpuścić między ludem wieść, że Nabucco zginął na wojnie, następnie zaś wprowadzić Abigaille na tron. W innej części królewskiego pałacu stary Zaccaria modli się, aby Bóg oświecił jego umysł.

Lud żydowski jest przekonany, że Ismaele to zdrajca. Jedynie Zaccaria i jego siostra Anna, wierzą w dobrą wolę Ismaele’a i Feneny.Pałacowy sługa Abdallo wpada z wieścią o śmierci Nabucca. W ślad za nim wkracza Abiga-ille wraz z Arcykapłanem, pragnąc odebrać Fenenie królewską koronę. Wtem, nieoczekiwanie pojawia się wśród zebranych Nabucco i wkłada koronę na swoje skronie. Ogarnięty szałem żąda, aby wszyscy oddali mu hołd jako bogu. Zaccaria nieustraszenie sprzeciwia się temu, a i Fenena daje się poznać jako wyznawczyni wiary izraelskiej. Gdy Nabucco brutalnie nalega na oddanie mu czci boskiej, grom z niebios powala go nagle na ziemię.Abigaille triumfuje.

Abigaille zasiada na tronie Babilonu jako władczyni. Arcykapłan uzyskuje od niej wyrok śmierci na Fenenę i wszystkich Żydów. Aby spowodować zagładę narodu izraelskiego, Abigaille wykorzystuje zręcznie słabość Nabucca, którego umysł uległ zamroczeniu. Kiedy jednak król dowiaduje się, że Fenena ma ponieść śmierć, odmawia zatwierdzenia wyroku. Wówczas Abigaille rozkazuje go uwięzić.

Akt 3

Żydzi siedzący nad wodami Babilonu skarżą się gorzko na swój los z dala od ukochanego kraju. Zaccaria dodaje im otuchy i zaręcza, że w końcu powrócą do ojczyzny (chór „Va, pensiero” ).

Z głębokim smutkiem rozmyśla Nabucco o Fenenie, którą ujrzał prowadzoną na miejsce stracenia. W tej tragicznej chwili błaga o pomoc boga Izraela. Obłęd ustępuj e i Abdallo na rozkaz swego pana przynosi mu miecz.

U wejścia do świątyni Baala Arcykapłan oczekuje skazańców. Fenena umocniona na duchu przez Zaccarię, żegna sięze światem. Zanim jednak Arcykapłan rozpoczął krwawą ofiarę, pojawia się groźny Nabucco. W tym momencie rozlatuje się na kawałki posąg Baala i rani śmiertelnie Abigaille.

Chcąc odkupić swe przewinienia, w ostatniej chwili życia prosi ona o połączenie małżeńskim węzłem Feneny z Ismaełem i umiera i z imieniem Jehowy na ustach. Wzruszony Nabucco wspąniałomyślnie darowuje wolność wszystkim Żydom, zaś Zaccaria intonuje pochwalny hymn na cześć potężnego Jehowy.

O wystawie
Krótki opis

„Z opery „Nabucco” rzeczywiście zaczęła się moja twórcza kariera”, – mówił Verdi. Pierwsza opera 28-letniego kompozytora miała ogromny sukces na scenie, właśnie ta opera stała się utworem, po którego Verdi, który przeżył niepowodzenie dwóch swoich oper i osobistą tragedię, znów powrócił do twórczości.

Zwrócić uwagę na libretto Solero „Navuhodonosor” Verdi nakłonił impresario teatru La Skala Merelli. Biblijna fabula o skruchach w swoich grzechach, cierpienia prawdziwej wiary króla Babilonu, cierpienia nieszczęśliwych Żydów, oszustwo córki Nabuchodonozora Abigail, która dąży do zdobycia władzy za wszelką cenę, i Verdi tworzy tą operę notę za notą. Przemjera odbyła się 9 marca 1842 w La Scali wywołała furorę. Verdi stał się słynny w ciągu jednego dnia.

 

Nabucco 342
Nabucco 340
Nabucco 331
Nabucco 315
Nabucco 305
Nabucco 291
Nabucco 261
Nabucco 235
Nabucco 200
Nabucco 196
Nabucco 191
Nabucco 178
Nabucco 172
Nabucco 145
Nabucco 084
Nabucco 078
Nabucco 047
Nabucco 010
DSC03451
DSC03431
DSC03396
DSC03393
DSC03377
DSC03369
DSC03349
1920x750
450-600 Набукко
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nadchodzące wydarzenia
2021
29
paź.
piątek
18:00-20:50 | 75-500 hrn
Львівський національний академічний театр опери та балету
Wybierz dzieńKupić bilet
Nabucco

Andriy Benuyk laureat międzynarodowych konkursów

Vitalij Zagorbenskyj laureat międzynarodowego konkursu

Abigaille

Tetiana Ołenycz laureatка międzynarodowego konkursu

Ludmyła Sawczuk аrtystka ludowa Ukrainy

Fenena

Tetiana Wachnowska zasłużone artystka Ukrainy

Jana Wojtiuk zasłużona artystka Ukrainy

Lilija Nikitczuk laureat wszechukraińskiego konkursu

Marfa Szumkowa dyplom międzynarodowego konkursu

Ismael

Oleh Lykhach аrtysta ludowy Ukrainy

Andrij Sawka

Roman Trochymuk zasłużone artysta Ukrainy

Mykola Kuzjmych

Zaccaria

Wołodymyr Dutczak

Yuriy Tryceckyj zasłużone artysta Ukrainy

Abdallo

Jurij Hecko

Roman Kovalchuk zasłużone artysta Ukrainy

Arcykapłan

Roland Marczuk

Igor Michnewycz

Yuriy Tryceckyj zasłużone artysta Ukrainy

Volodymyr Chibisov laureat międzynarodowego konkursu

Anna

Weronika Kolomiszczewa laureat międzynarodowego konkursu

Oksana Mocherad

Natalija Romaniuk zasłużona artystka Ukrainy

wydrukuj*Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców
11 wrzesień 2017
wydrukuj*Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców