Jurij Manko
Dział artystyczny i dekoracyjny
Igor Lew
kierownik działu artystyczny i dekoracyjny
Maria Mosur
zastępca kierownikа działu artystyczny i dekoracyjny
Switlana Bereziak
opatrunek artystyczny
Yaroslav Bryn
artysta-dekorator
Roman Kaczyński
artysta-dekorator
Сhrystyna Kozak
opatrunek artystyczny
Petrunella Hmil
butaforiya artist