Stepan Stasiuk

Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw komercyjnych

Dyrekcja
Wasyl Wowkun
Dyrektor generalny i artystyczny
Mychajło Szwed
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw stosunków międzynarodowych i kwestii twórczych
Andrij Mytrogan
Dyrektor do spraw zarządzania
Taras Kurczyk
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw marketingu i organizacji widowni
Jurij Grech
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw produkcji