Roman Kaczyński
Dział artystyczny i dekoracyjny
Bohdan Luzeckyj
Kierownik działu dekoracyjnego
Switlana Bereziak
opatrunek artystyczny
Yaroslav Bryn
artysta-dekorator
Сhrystyna Kozak
opatrunek artystyczny
Igor Lew
artysta-dekorator
Jurij Manko
artysta-dekorator
Wołodymyr Tsaryk
artysta-dekorator