Bohdan Luzeckyj
Dział artystyczny i dekoracyjny
Switlana Bereziak
opatrunek artystyczny
Yaroslav Bryn
artysta-dekorator
Oleg Herych
artysta-dekorator
Roman Kaczyński
artysta-dekorator
Сhrystyna Kozak
opatrunek artystyczny
Larysa Kuzmyk
opatrunek artystyczny
Igor Lew
artysta-dekorator
Jurij Manko
artysta-dekorator
Wołodymyr Tsaryk
artysta-dekorator