Iryna Kowal
Chorus management
Wadym Jacenko
chórmistrz