Andrij Mytrogan

Dyrektor do spraw zarządzania 

Zaszczycony pracownik kultury Ukrainy

 

Dyrekcja
Wasyl Wowkun
Dyrektor generalny i artystyczny
Mychajło Szwed
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw stosunków międzynarodowych i kwestii twórczych
Stepan Stasiuk
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw komercyjnych
Taras Kurczyk
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw marketingu i organizacji widowni
Jurij Grech
Zastępca generalnego dyrektora-kierownika artystycznego do spraw produkcji