Міжнародна наукова конференція «Музика і філософія: до 150-ліття знайомства Ріхарда Вагнера і Фрідріха Ніцше)»

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА

(в рамках заходу «Месіанська роль митця у націєтворенні»

до 80-ліття Мирослава Скорика)

    7 листопада 2018 року у Дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулася Міжнародна наукова конференція «Музика і філософія: до 150-ліття знайомства Ріхарда Вагнера і Фрідріха Ніцше)».

Мета і обґрунтування.

Впродовж тисячоліть музика і філософія становили невід’ємне ціле, тому доволі часто перетиналися долі геніїв, зокрема й таких як Ріхард Ваґнер і Фрідріх Ніцше. Непрості взаємовідносини композитора з філософом дотепер викликають суперечливі думки, часто обтяжені стереотипним сприйняттям цих особистостей. Проте безсумнівним є вплив і Р. Вагнера і Ф. Ніцше не лише на сучасників, але й на наступні покоління. І в цьому спільним підгрунтям став відбиток ірраціональної сутності людського існування – міфології, в обрисах якої викристалізовувалася героїка, здатна змінити Людину і Світ довкола неї. В центрі уваги Ніцше постає особистість, здатна долати власні обмеження, здатна на самоперевершення. Високий стрій цієї моделі в певний спосіб втілювався в операх Вагнера із пафосним визначенням «музичної драми», де завдяки непересічності головних героїв втілювалися вічні ідеї.

Зазначений глибокий зміст творчості Р. Вагнера і Ф. Ніцше є особливо актуальним для сьогодення Української держави, оскільки зосереджує увагу на проблематиці становлення Людини, здатної приймати виклики і змінювати суспільство. А теза Ніцше щодо мислення, мистецько-естетичних і освітньо-виховних принципів як основ культурної політики особливо важлива з позиції вибудування засадничих важелів ствердження міцної Держави, в якій Людина є не лише творцем законів, але й цінностей. Відтак наукове обговорення творчого спадку Р. Вагнера і Ф. Ніцше стане не лише спробою глибшого пізнання й переоцінки творчого спадку цих геніїв з позицій сьогодення, але й спробою визначення пріоритетних напрямних розвитку українського суспільства на шляху ствердження нашої держави.

Відповідно до змісту Міжнародного проекту, укладено тематичні блоки конференції:

  1. Еґоцентризм і месіанська роль митця в пізньому романтизмі.
  2. Ідея синтезу мистецтв.
  3. Актуальність міфологізму у націєтворенні.
  4. Міфотворчі засади європейської культури.
  5. Відображення творчості Ваґнера і Ніцше в українській культурі.
  6. Філософія та музика у психології.