Інформація про результати діяльності Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької за 2017 рік

Інформація про результати діяльності  Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької  за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 р.

Звіт про власний капітал за 2017 р.

Звiт про рух грошових коштiв за 2017 р.

Примітки до річної звітності за 2017 рік