Dyrektsiya

 • Dyrektsiya
 • Artistic leadership
 • Opera troupe
 • Orchestra
 • Chorus
 • Ballet troupe
 • Artistic-theatricals part
 • Гастролери
 • Invited artists
 • Dyrektsiya
  Vasyl Vovkun
  General Director - Artistic Director of the Theatre
  People’s Artist of Ukraine
  Andriy Mytrohan
  Vice dyrektor

  Telephone: +38 (032) 242-11-60

  Fax: +38 (032) 242-11-64

  Stepan Stasyuk
  Vice Dyrektor

  Telephone: +38 (032) 242-17-90

  Taras Kurchyk
  Vice director

  Telephone: +38 (032) 255-49-60

  Yurij Greh
  Vice director

  Telephone: +38 (032) 242-81-56