Iryna Koval
Chorus management
Vasyl Koval
Principal Chorus Master
Vadym Yatsenko
Chorus Master